Europäisches Gymnasium Waldenburg Logo

Giới thiệu trường Europäisches Gymnasium Waldenburg

1. Tư tưởng chủ đạo Europäisches Gymnasium Waldenburg hay còn được gọi là Euro Gymnasium Waldenburg –  là trường Trung học phổ thông tư thục đầu tiên của Bang Sachsens được thành lập năm 1994, tiếp nối truyền thống của Trường học do Quận công Schoenburg xây dựng năm  1824.  Điểm chính trong ý tưởng […]