Các cấp bậc tiếng Đức của trung tâm

Trung tâm ngôn ngữ Đức Việt (Deutsch – Vietnamesisch Sprach Zentrum) DVS trực thuộc VDWF có nhiệm vụ tổ chức các khóa học ngôn ngữ và trang bị kiến thức văn hóa nước Đức để giúp các em học sinh, sinh viên có đủ vốn ngoại ngữ và kinh nghiệm sống tại Đức..

Trung tâm hiện tổ chức các khóa học như sau:

Khóa học tiêu chuẩn từ A1 – B2 Khóa học cấp tốc từ A1 – B2 Khóa học giao tiếp
 • 8 – 12 tuần
 • 2 – 3 buổi/tuần
 • (3 tiết/buổi)
 • Tối đa 10 học viên
 • 6 – 8 tuần
 • 4 – 5 buổi/tuần
 • (3 tiết/buổi)
 • Tối đa 10 học viên
 • 8 – 12 tuần
 • 2 buổi/tuần
 • (2 tiếng/buổi)
 • Tối đa 15 học viên

Các khóa học tiếng Đức

VDWF cung cấp những khóa học tiếng sau:

Dành cho học sinh/sinh viên/người học nghề các trình độ phù hợp (50 buổi/trình độ): A1.1-A1.2; A2.1-A2.2; B1.1-B1.2; B2.1-B2.2

Khóa học Số buổi / tuần Ngày Giờ Mã số 
Khóa tiêu chuẩn 1 2 Tối thứ 3, chiều chủ nhật Tối: 18:00-20:00; chiều14:30-16:30 TC11
2 Tối thứ 4, sáng chủ nhật Tối: 18:00-20:00; sáng 09:00-11:00 TC12
Khóa tiêu chuẩn 2 3 Các buổi sáng 3-5-7 Sáng 09:00-11:00 TC21
3 Các buổi chiều 2-4-6 Chiều: 14:00-16:00 TC22
Khóa cấp tốc 5 Các buổi sáng/chiều trong tuần từ thứ 2- thứ 6 Sáng 09:00-11:00/ Chiều: 14:00-16:00 CT1
Khóa học giao tiếp 2 Tối thứ 4, sáng Chủ Nhật Tối: 18:00-20:00; sáng 09:00-11:00 GT1

Các bạn vui lòng đăng ký lớp học theo mẫu đơn

Đặc biệt Trung Tâm còn có tổ chức các khóa học tiếng Đức từ 1 đến 3 tháng tại CHLB Đức. Để biết thêm chi tiết, các em vui lòng liên hệ với trung tâm.

Chúng tôi rất vui mừng khi bạn có điều muốn nói với chúng tôi.

  Họ và Tên (cần thiết)

  Địa chỉ Email (cần thiết)

  Tiêu Đề (cần thiết)

  Tin Nhắn