Hoạt động

Trung tâm VDWF với lịch sử hơn 15 năm hoạt động trong môi trường giáo dục, tự tin đã và đang kết nối với những ngôi trường tốt nhất của đất nước CHLB Đức để hướng dẫn và giúp đỡ các em học sinh khá giỏi của Việt Nam được học tập trong môi trường học tập tiên tiến của nước Đức.

Hiện trung tâm VDWF đang có những hoạt động chính sau: