Chương trình Du học Phổ Thông Trung Học tại CHLB Đức

Được tổ chức bởi Quỹ du học VDWF – Công ty Hỗ trợ phát triển kinh tế Đức Việt và các trường PTTH Gymnasium Định hướng Quốc tế tại Đức, là con đường chắc chắn và ngắn nhất để vào Đại học Đức

Các tiêu chuẩn cần thiết để du học PTTH tại CHLB Đức

 • Các em phải học xong lớp 9 với kết quả khá giỏi (chủ yếu xem xét các môn khoa học tự nhiên)
 • Trong chương trình học ở Việt nam có môn tiếng Anh
 • Chăm chỉ học tập, tư cách đạo đức tốt.
 • Ưu tiên học sinh biết tiếng Đức
 • Gia đình có điều kiện tài chính đảm bảo cho chi phí học tập sinh hoạt của học sinh

Các em có thể đăng ký tham gia chương trình theo mẫu và gửi về hòm mail của văn phòng.

Các bạn chú ý đến chương trình du học PTTH của chúng tôi?

Hãy đặt tất cả các câu hỏi về các vấn đề mà các bạn chưa hiểu. Chúng tôi thực sự mong chờ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn.

  Họ và Tên (cần thiết)

  Địa chỉ Email (cần thiết)

  Tiêu Đề (cần thiết)

  Tin Nhắn