“Những người đi khắp thế giới” – một sự kiện của Hội bạn của Waldenburg thuộc Hội Mozart của Saxony dành cho học sinh của Eurogymnasium

Đăng vào ngày 08/01/2022

“Đàn Ống Gióc – Nữ hoàng của các nhạc cụ” được giới thiệu cho các lớp 5 trong mỗi năm học. Ông Gassert, giáo viên tại Eurogymnasium và Nhạc công chơi Đàn Gióc giải thích cho các học sinh về cách hoạt động và cấu trúc của nhạc cụ này một cách rất ấn tượng. Ông giải thích về các khả năng khác nhau của các thanh Register qua các ví dụ. Các em biết đến sáo Blockflöte và có thể hiểu nguyên lý của ống nhạc một cách dễ dàng. Điều thú vị cho người nghe là cách ông Gassert giải thích về độ cao của âm, âm lượng và sự phối hợp của tất cả các thanh Register thông qua các ví dụ khác nhau. Các học sinh đặt câu hỏi, họ được phép tự mình ngồi một lần trên cây nhạc cụ và cũng có thể bước vào bên trong ống nhạc. Đối với tất cả mọi người, đó luôn là một sự kiện tuyệt vời. Họ tập trung lắng nghe những gì ông Gassert trình bày rất tốt. Các người chơi piano trong số họ rất quan tâm đến việc tự mình ngồi trên ống nhạc và thử nghiệm.