Thành viên sáng lập

 • Tiến sĩ – Kỹ sư  Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc Cty Tư vấn Công nghệ và Thương mại Quốc tế (TTCI GmbH Berlin)
  photo Dr. Bui
 • Giáo sư, Tiến sĩ Peter Gadow, Giám đốc Viện IFM – Đại học Wildau- Brandenburg (IFM Wildau)
  photo Prof.Dr. Gadow
 • Tiến sĩ Triết học và Kinh tế Uwe Petersen, Giám đốc Công ty Tư vấn Doanh nghiệp Hợp tác Đông Tây (UWO GmbH)
  photo Dr. Petersen
  Link: philosoph.de