Giới thiệu

Công ty Hỗ trợ Phát triển Kinh tế Đức – Việt

được thành lập ngày 22.03.1995 tại Berlin – CHLB Đức nhằm hỗ trợ sự nghiệp đổi mới của Việt nam và chăm lo phát triển quan hệ hợp tác giữa hai dân tộc Đức –Việt, số đăng ký HRB 58841 tại tòa án Berlin-Charlottenburg cấp ngày 23.04.1996.

 • Giám đốc điều hành: Dr. Bùi Quốc Tuấn
 • Chủ tịch danh dự: Dr. Uwe Petersen
 • Cố vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Peter Gadow
 • Trụ sở chính: Marienstrasse 19-20, 10117 Berlin
 • Văn phòng nhánh: Rennbahnstr. 77, 13086 Berlin
 • Văn phòng đại diện ở Việt Nam: 80A L áng Hạ, Đống Đa, Hà nội

 Lĩnh vực hoạt động chính của công ty

 • Tư vấn cho các cơ quan của chính phủ Đức và Việt nam về Hợp tác Kinh tế, đặc biệt về các lĩnh vực: a) Hỗ trợ Phát triển Kinh tế; b) Ứng dụng cơ cấu kinh tế thị trường; c) Ngoại thương và tiền tệ
 • Thiết lập quan hệ giữa các hãng , cơ sở Kinh tế Việt nam và Đức; quảng bá và giới thiệu các nhà đầu tư và đối tác liên doanh cho Việt nam.
 • Chuyển giao Công nghệ giữa Đức và Việt nam
 • Hỗ trợ và xúc tiến các hoạt động Thương mại, Văn hóa, Thể thao và Giáo dục Đào tạo Quốc tê.
 • Tổ chức Quĩ du học, hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt nam sang Du học tại CHLB Đức
 • Triển khai các Dự án huấn luyện đào tạo tại CHLB Đức.

Tiêu chí

Công ty được thành lập với tiêu chí là một tổ chức giúp đỡ các mối quan hệ quốc tế.
Lợi nhuận thu được chỉ được phép dành cho  việc khuyến khích những nỗ lực chung và những dự án vì  lợi ích chung  phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hoá , giáo dục và nâng cao trình độ giáo dục về tinh thần, xã hội và kinh tế  cũng như sự hiểu biết lẫn nhau  giữa các dân tộc . Lợi nhuận chỉ được sử dụng phục vụ cho các mục tiêu đó hoặc đóng góp vào các quỹ hỗ trợ hoặc các tổ chức có cùng chung mục đích.