Học viện Quản lý

  1. Ban lãnh đạo:
    – Chủ tịch: Tiến sĩ Triết học và Kinh tế Uwe Petersen, Giám đốc Công ty Tư vấn Doanh nghiệp Hợp tác Đông Tây (UWO GmbH)
    – Giám đốc: Giáo sư, Tiến sĩ Peter Gadow, Giám đốc Viện IFM – Đại học Wildau- Brandenburg (IFM Wildau)
  2. Nhiệm vụ:
    – Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực lãnh đạo và chuyên gia cao cấp của Việt nam qua việc thông qua tổ chức các chuyến nghiên cứu khảo sát và các hội thảo tại CHLB Đức và Châu Âu.
    – Hợp tác với các Trường Đại học và Cao đẳng Đức và Châu Âu để xây dựng và triển khai các khóa đào tạo chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu mang tính đặc thù của Việt nam.