Hỗ trợ Phát triển Kinh tế

 1. Tư vấn cho các tổ chức của chính phủ Đức và Việt nam về hợp tác phát triển kinh tế, đặc biệt trên các lĩnh vực
  1. Hỗ trợ Phát triển Kinh tế
  2. Giới thiệu cơ cấu kinh tế thị trường
  3. Các vấn đề Ngoại thương và Tiền tệ
 2. Môi giới các quan hệ giữa các Hãng và Cơ quan giữa Việt nam và Đức, đặc biệt Quảng bá và Môi giới các Nhà đầu tư và Đối tác Liên doanh
 3. Chuyển giao Công nghệ giữa Đức và Việt nam
 4. Môi giới Văn phòng, Khu Công nghiệp Thương mại
 5. Môi giới Nguồn nhân lực ở Đức và Việt nam