Hồ sơ cần nộp

  • Lý lịch tự thuật, ghi rõ quá trình học tập và địa chỉ liên lạc, tên tuổi bố, mẹ.
  • Học bạ cấp II
  • Giấy khai sinh
  • Ảnh sinh trắc 3 cái – chụp tại 42 Hai Bà Trưng
  • Fôtô hộ chiếu cha mẹ, học sinh
  • Cam kết theo mẫu của VDWF.