Đối tượng tham gia chương trình

  • Học sinh học hết tối thiểu lớp 9 với trình độ khá/giỏi (các môn tự nhiên và tiếng Anh), ưu tiên các em học sinh biết tiếng Đức
  • Đạt  kỳ thi kiểm tra trắc nghiệm môn Toán/Tiếng Anh
  • Hạnh kiểm tốt, chăm chỉ , có ý chí học tập
  • Gia đình có điều kiện đảm bảo tài chính cho quá trình du học.