Triển lãm Giáo dục Đại học Pháp-Đức 2013

Đố vui có thưởng! Đố vui có thưởng!

Nhân Triển lãm Giáo dục Đại học Pháp-Đức 2013 có các giải hấp dẫn như 02 vé máy bay khứ hồi Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh – Frankfurt hay các Lớp học tiếng Đức tại Viện Goethe đang đợi chờ người trúng thưởng!

Chúc Bạn thành công! Bắt đầu tại đây: “đố vui có thưởng

Danh sách các Trường Đức tham gia Triển lãm Giáo dục Đại học Pháp-Đức 2013

 1. Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức – Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD: www.daad.dewww.daadvn.org
 2. Trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin – Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin: www.hwr-berlin.de
 3. Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Brandenburg – Brandenburgische Technische Universität Cottbus: www.b-tu.de
 4. Trường Đại học Tài chính & Quản lý Frankfurt – Frankfurt School of Finance & Management gGmbH – www.frankfurt-school.de
 5. Trường Đại học Tổng hợp Freiburg – Albert-Ludwig-Universität Freiburg im Breisgau: www.uni-freiburg.de
 6. Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Westfalen – Westfälische Hochschule (Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen): www.w-hs.de
 7. Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Köln – Fachhochschule Köln: www.fh-koeln.de
 8. Trường Đại học Tổng hợp Passau – Universität Passau: www.uni-passau.de
 9. Các Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Đức (TU9) – TU9 Hochschulen: www.tu9.de
 10. Trường Đại học Việt-Đức – Vietnamesisch-Deutsche Universität (VGU): www.vgu.edu.vn
 11. Trường Đại học Quản lý Otto Beisheim WHU – Otto Beisheim School of Management WHU: www.whu.edu
 12. Viện TestDaF – TestDaF-Institut: www.testdaf.de
 13. Hiệp hội Chuyên ngành Dạy tiếng Đức – Fachverband Deutsch als Fremdsprache (e.V.): www.fadaf.de
 14. Viện Goethe Việt Nam – Goethe-Institut Vietnam: www.goethe.dewww.goethe.de/vietnam

Chương trình Hội thảo tại Hà Nội:

Chương trình Hội thảo tại Tp. Hồ Chí Minh:

Posted in News, Chưa được phân loại.